Sociaal-weerbaar.nl

Welkom op social-weerbaar.nl

Beste bezoekers,

Deze site is het medium vanuit waar ik, Rots en Water Coördinator en advanced trainer van het Sondervick College Veldhoven, informatie verstrek over de Rots en Water trainingen en Agressie Reductie trainingen die vanuit school worden aangeboden.

 

Effectonderzoek; Effecten van Rots en Water op sociale veiligheid en welbevinden in het VO

Afgelopen schooljaar (2016-2017) heb ik, in samenwerking met Rots en Water Instituut Nederland en Dhr. Bas Steunenberg PhD (Hogeschool Utrecht), een effectonderzoek gedaan.

Doel van het onderzoek was het onderzoeken en bewijzen van de positieve effecten van het Rots en Waterprogramma op de sociale veiligheid en het welbevinden van onze brugklasleerlingen.

De resultaten ondersteunen de effectiviteit van het Rots en Water programma voor jongens en meisjes in de brugklasleeftijd. Meer specifiek, de resultaten wijzen erop dat Rots en Water een significant positief effect heeft op het gevoel van veiligheid en het verminderen van sociale problemen zoals pesten. Leerlingen durven meer voor zichzelf op te komen bij pesterijen, zijn bij pesterijen meer geneigd om het slachtoffer te helpen en minder om de pester te helpen.

Lees hier het artikel en het onderzoek